A HMB szerepe betegek és idősek diétás ellátásában

A ß-hidroxi-ß-metil-butirát-kalcium-kiegészítőkre adott izomtömeg- és erőreakció összehasonlítása idősebb felnőtt fekvőbetegeknél.


Forrás: Armani MP, et al. Study on comparison of muscle mass and strength response to supplements with ß-hydroxy-ß-methylbutyrate calcium in older adult inpatients. Abstract presented at FELANPE 2014.

Prospektív, longitudinális, egyszeresen vak, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat 66 alultáplált, kórházi idős felnőtt bevonásával annak megállapítására, hogy befolyásolja-e az izomtömeget- és erőt, ha a betegek ß-hidroxi-ß-metil-butirátot (HMB) tartalmazó táplálékkiegészítésben részesülnek, összehasonlítva azokkal, akik HMB nélküli táplálékkiegészítőt kapnak.

Az alanyokat a Mini Nutritional Assessment rövid formájának segítségével értékelték, amikor 2013 decembere és 2014 februárja között felvették őket a Dr. I Pirovano kórházba. A kísérleti csoport (n=34) HMB-t és magas D-vitamin-tartalmú készítményt, a kontrollcsoport (n=32) pedig csak D-vitamint tartalmazó készítményt kapott.

Konklúzió: Az alultáplált, idős, felnőtt fekvőbetegeknél mind a vádli kerületét, mind az izomerő nagyságát tekintve — kézi dinamometriával mérve — jelentős növekedést tapasztaltak a HMB- és D-vitamin-tartalmú tápszer fogyasztásának hatására.


A HMB-t és D-vitamint tartalmazó enterális specifikus táplálékkiegészítő hatása az életminőségre és a kézfogás erősségére dinamometriás méréssel idős betegeknél.


Forrás: de Luis DA, et al. Effect on quality of life and hand grip strength by dynamometry of an enteral specific supplement with HMB and Vitamin D in elderly patients. Nutr Hosp 2015;32:202-207.

A tanulmány idős betegeknél vizsgálta napi 3 gramm HMB-t és 24 mcg D-vitamint tartalmazó gyógyászati célú tápszer hatásait, amelyet a nap során két részletben fogyasztottak. A 12 hetes klinikai vizsgálatban a páciensek fogáserejét és életminőségét monitorozták. A nyílt vizsgálatban összesen 35 idősebb felnőtt (>65 év) vett részt, akiknek a közelmúltban csökkent a testsúlyuk (>5% az előző 3 hónap során).

Konklúzió: A vizsgálat kimutatta, hogy a korábbi testsúlycsökkenést elszenvedő, HMB-t és emelt szintű D-vitamint tartalmazó készítményt fogyasztó idősebb felnőtteknél szignifikáns javulás mutatkozott az antropometriai paraméterek, a biokémiai értékek, a fogáserő és az életminőség tekintetében.


A ß-hidroxi-ß-metil-butirát (HMB) hatása a testizomzat tömegére 10 napos ágynyugalom alatt idős felnőtteknél.


Forrás: Deutz NE, et al. Effect of ß-hydroxy-ß-methylbutyrate (HMB) on lean bodymass during 10 days of bed rest in older adults. Clin Nutr 2013;32:704-712.

A vizsgálat egy randomizált, kontrollált, kettősvak vizsgálat volt 24 egészséges, 10 napig teljes ágynyugalomra kényszerült idős felnőtt bevonásával, akik ezt követően 8 héten át tartó, ellenállással végzett rehabilitáción vettek részt. A kísérleti csoport naponta kétszer (3 g/nap) HMB-t is szedett, a kontrollszemélyek pedig inaktív placebo port kaptak.

Az ágynyugalmi időszak végén 19 alanyt tudtak kiértékelni (kontroll n=8, HMB n=11). Az ágynyugalom a kontrollcsoportban a teljes sovány testtömeg szignifikáns csökkenését okozta (-2,05 + 0,66 kg; P=0,02). A HMB-kezelés megakadályozta a sovány testtömeg csökkenését az ágynyugalom alatt (egy alany kivételével) (-0,17+0,19 kg; P=0,23). A kezelési csoportok között statisztikailag szignifikáns különbség volt (P=0,04) a sovány testtömeg ágynyugalom alatti változásában.

Konklúzió: A vizsgálat kimutatta, hogy egészséges idős felnőtteknél a HMB-kiegészítés megőrzi az izomtömeget 10 napos ágynyugalom alatt.


A rövid távú ß-hidroxi-ß-metil-butirát-pótlás gyulladáscsökkentő és antikatabolikus hatása krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő, intenzív osztályon kezelt betegekre.


Forrás: Hsieh LC, et al. Anti-inflammatory and anticatabolic effects of short-term ß-hydroxy-ß-methylbutyrate supplementation on chronic obstructive pulmonary disease patients in intensive care unit. Asia Pac J Clin Nutr 2006;15:544-550.

A tanulmány intenzív osztályon kezelt COPD-s betegeknél vizsgálta a béta-hidroxi-béta-metil-butirát (HMB) kiegészítés hatását, különös tekintettel a gyulladásra, a fehérjeanyagcserére és a tüdőfunkcióra.

Az eredmények azt mutatták, hogy a fehérvérsejtszám, a CRP és a kreatinin szignifikánsan alacsonyabb, míg a koleszterinszint és az összfehérje szignifikánsan magasabb volt a HMB-kiegészítést követően. A testsúly mindkét csoportban változatlan maradt. A HMB-csoportban tíz (55,6%), a kontrollcsoportban pedig négy alany (25,0%) tüdőfunkciója javult.

Konklúzió: Ez a vizsgálat azt valószínűsíti, hogy a HMB-kiegészítés (3 g/nap) gyulladáscsökkentő és antikatabolikus hatással bírhat, és javíthatja a tüdőfunkciót intenzív ellátásban részesülő COPD-s betegeknél.


ß-hidroxi-ß-metil-butirát-pótlás szerepe az egészségben és a betegségben: randomizált vizsgálatok szisztematikus áttekintése.


Forrás: Molfino A, et al. ß-hydroxy-ß-methylbutyrate supplementation in health and disease: a systematic review of randomized trials. Amino Acids 2013;45:1273-1292.

A HMB-kiegészítés hatékonysága klinikai szakirodalmának szisztematikus áttekintése egészséges és kóros állapotokban. Ez a review a randomizált, kontrollált vizsgálatok eredményeit foglalta össze. A kiválasztott tanulmányok többsége kimutatta a HMB hatékonyságát mind egészséges, mind krónikus betegek körében.

Konklúzió: A HMB hatékonyan képes megelőzni az edzéssel összefüggő izomkárosodást egészséges, edzett és edzetlen egyéneknél, valamint képes megelőzni a krónikus betegségek során bekövetkező izomvesztést.


A kalcium-ß-hidroxi-ß-metil-butirát (CaHMB) hatása 65 év feletti férfiakban és nőkben, ellenállással végzett edzés során, vagy anélkül: egy randomizált, kettősvak kísérleti vizsgálat eredményei.


Forrás: Stout JR, et al. Effect of calcium ß-hydroxy-ß-methylbutyrate (CaHMB) with and without resistance training in men and women 65+yrs: A randomized, double-blind pilot trial. Exp Gerontol 2013;48:1303–1310

A vizsgálat egy kettősvak, placebo-kontrollált, 65 év feletti férfiak és nők körében végzett vizsgálat volt, amely 2 fázisban zajlott.

  1. fázis: Két nem edző csoport: (a) placebo és (b) napi kétszer 3 g CaHMB fogyasztása.
  2. fázis: Két, ellenállással edző csoport: (a) placebo és edzés; (b) napi kétszer 3 g CaHMB és edzés.

A csak HMB-t szedő csoportban figyeltek meg szignifikáns javulást (P<0,05) a teljes sovány tömeg, és a combhajlító/feszítő gyakorlatok terén. A HMB adagolása edzés nélkül is növelte a páciensek erejét és izmaik minőségét (izomerő/izomtömeg arány).

Az 1. fázis 24 hetében a combfeszítés és a lábizom minőségének változása a HMB-csoport esetében szignifikánsan (P<0,05) nagyobb volt, mint a placebo-csoportban. A 2. fázis azt mutatta, hogy az ellenállásos edzés szignifikánsan javította a teljes sovány tömeget, a combizmok erejét, a fogáserőt és a felállást, e tekintetben a kezelési csoportok között nem volt különbség. A 24. héten csak a HMB-csoportban csökkent szignifikánsan a zsírtömeg aránya, miközben nőtt a karizomzat.

Konklúzió: A testösszetételt, az izomminőséget és a funkcionalitást javító, nem edzéssel járó (dietetikai vagy farmakológiai) beavatkozások kritikusan fontosak. A kísérleti vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a CaHMB adagolása edzés nélkül is fokozza az erőt és az izomminőséget idős férfiak és nők esetében, ezáltal alátámasztva a szarkopénia és az ezzel összefüggő csökkent funkcionalitás megelőzésére szolgáló, HMB-tartalmú diétás beavatkozás indokoltságát idősödő embereknél.


A ß-hidroxi-ß-metil-butirát-kiegészítés hatása az izomtömegre idős felnőtteknél: szisztematikus áttekintés és metaanalízis.


Wu H, et al. Effect of ß-hydroxy-ß-methylbutyrate supplementation on muscle mass in older adults: a systematic review and meta-analysis. Arch Gerontol Geriatr 2015;61:168-175.

Szisztematikus áttekintést és metaanalízist végeztek annak a kérdésnek megvizsgálására, hogy a HMB-kiegészítés jótékony hatású-e idős felnőttek izomzatára. A tanulmány megállapította, hogy nagyobb izomtömeg-gyarapodást lehetett kimutatni a HMB-csoportokban a kontrollcsoportokhoz képest (standard átlagos különbség = 0,352 kg; 95%-os konfidenciaintervallum; 0,11,0,594; P=0,004).

Konklúzió: A HMB-kiegészítés hozzájárul az izomtömeg megőrzéséhez idős felnőtteknél. A HMB-kiegészítés hasznos lehet az ágynyugalom vagy más tényezők által kiváltott izomsorvadás megelőzésében.